Aturada de l'Aula Virtual el dijous 16 de juliol de 2020 de 7:30 a 8:30 aproximadament

Aturada de l'Aula Virtual el dijous 16 de juliol de 2020 de 7:30 a 8:30 aproximadament

per Aula Virtual -
Nombre de respostes: 0

Aquesta aturada es realitzarà el dijous 16 de juliol de 2020 a les 7:30 i tindrà una duració màxima d'una hora, per la qual cosa està previst que a partir de les 8:30 l'Aula Virtual funcione amb normalitat.

Durant el període de docència en línia i d'exàmens s'han ampliat els recursos de l'Aula Virtual per a permetre un funcionament adequat a la càrrega d'ús, molt superior a l'habitual. Aquesta ampliació de la capacitat ha permès realitzar les classes a distància i els exàmens amb absoluta normalitat i sense incidències derivades de l'augment de càrrega de treball.

Una vegada finalitzat el període d'exàmens és necessari realitzar una aturada tècnica per a reduir alguns dels ajustos, com el de la grandària de la base de dades, que no pot ser efectuat sense afectar el servei.

Us preguem disculpes per les molèsties.


Esta parada se realizará el jueves 16 de julio de 2020 a las 7:30 h y tendrá una duración máxima de una hora, por lo que está previsto que a partir de las 8:30 el Aula Virtual funcione con normalidad.

Durante el periodo de docencia online y de exámenes se han ampliado los recursos del Aula Virtual para permitir un funcionamiento adecuado a la carga de uso, muy superior a lo habitual. Esta ampliación de la capacidad ha permitido realizar las clases a distancia y los exámenes con absoluta normalidad y sin incidencias derivadas del aumento de carga de trabajo.

Una vez finalizado el periodo de exámenes es necesario realizar una parada técnica para reducir algunos de los ajustes, como el del tamaño de la base de datos, que no puede ser efectuado sin afectar al servicio.

Os rogamos disculpas por las molestias.