Aturada de l’Aula Virtual el dilluns 26 de juliol de 2021 7:30-15:30

Aturada de l’Aula Virtual el dilluns 26 de juliol de 2021 7:30-15:30

de Aula Virtual -
Número de respuestas: 0

El pròxim dilluns 26 de juliol de 2021 a les 7:30 aturarem l’Aula Virtual per a actualitzar el programari. Està previst restablir l'accés cap a les 15:30. La nova versió de Moodle 3.11 que s'instal·larà inclou correccions d'errors, millores de seguretat i d'accessibilitat i algunes funcions noves, però pocs canvis importants en la interfície d'usuari.

Entre les novetats més destacables hi ha les dues següents:

  • Possibilitat d'activar la detecció de plagi en les preguntes de resposta oberta dels qüestionaris.
  • Els terminis i els criteris de compleció de les activitats es mostren més clarament en la pàgina d'inici del curs i en la pàgina de l'activitat.

Us preguem disculpes per les molèsties que es puguen derivar d'aquesta aturada.


El próximo lunes 26 de julio de 2021 a las 7:30 pararemos el Aula Virtual para actualizar el software. Está previsto restablecer el acceso hacia las 15:30. La nueva versión de Moodle 3.11 que se instalará incluye correcciones de errores, mejoras de seguridad y de accesibilidad y algunas funciones nuevas, pero pocos cambios importantes en la interfaz de usuario.

Entre las novedades más destacables están las dos siguientes:

  • Posibilidad de activar la detección de plagio en las preguntas abiertas o de ensayo de los cuestionarios.
  • Los plazos y los criterios de compleción de las actividades se muestran más claramente en la página de inicio del curso y en la página de la actividad.

Rogamos disculpas por las molestias que se puedan derivar de esta parada.