Aula Virtual is the virtual teaching and learning application used at the UJI. It gives supplementary support to face-to-face classes and allows completely online courses to be carried out. It is based on the Moodle free software program and it is integrated within the academic management database of the UJI.

To access the courses and subjects, you must log in.

Notícies de l'Aula Virtual

Aturada de l'Aula Virtual el dilluns 26 de setembre de 2022 7:30-8:00

by Aula Virtual -

El pròxim dilluns 26 de setembre de 2022 a les 7:30 aturarem l’Aula Virtual per actualitzar el programari. Està previst restablir l'accés cap a les 8:00. Aquesta actualització inclou correccions d’errors i millores de seguretat i accessibilitat, però no incorpora funcions noves ni canvis en la interfície d’usuari.

Us preguem disculpes per les molèsties.


El próximo lunes 26 de septiembre de 2022 a las 7:30 pararemos el Aula Virtual para actualizar el software. Está previsto restablecer el acceso hacia las 8:00. Esta actualización incluye correcciones de errores y mejoras de seguridad y accesibilidad, pero no incorpora funciones nuevas ni cambios en la interfaz de usuario.

Rogamos disculpas por las molestias.

Older topics...