Login

To access the courses and subjects, you must log in with the UJI's username and password.

Notícies de l'Aula Virtual

Aturada de l'Aula Virtual el dijous 21 de setembre de 2023 7:30-8:00

by Aula Virtual -

El pròxim dijous 21 de setembre de 2023 a les 7:30 aturarem l’Aula Virtual per actualitzar el programari. Està previst restablir l'accés cap a les 8:00. Aquesta actualització inclou correccions d’errors i millores de seguretat i accessibilitat, però no incorpora funcions noves ni canvis importants en la interfície d’usuari.

Us preguem disculpes per les molèsties.


El próximo jueves 21 de septiembre de 2023 a las 7:30 pararemos el Aula Virtual para actualizar el software. Está previsto restablecer el acceso hacia las 8:00. Esta actualización incluye correcciones de errores y mejoras de seguridad y accesibilidad, pero no incorpora funciones nuevas ni cambios importantes en la interfaz de usuario.

Rogamos disculpas por las molestias.

Older topics...