Plugin de matriculació UJI

«Cultura» i «patrimoni» són dos termes que utilitzem molt en l’actualitat; dos termes molt amplis i, per tant, difícils de delimitar i definir. El primer objectiu del curs serà precisament el d’establir uns criteris per identificar i valorar el patrimoni cultural en base a la seua rellevància a diferents nivells. Tanmateix recordarem els principals esdeveniments històrics del segle XX a Castelló, ja que la història és clau per determinar el valor patrimonial dels seus vestigis i per poder crear un relat que puga posar-los en valor.

En base als coneixements previs, farem un recorregut per part del nostre patrimoni més recent i analitzarem la seua rellevància. Parlarem tant del patrimoni material (patrimoni industrial, arqueològic, arquitectònic, paisatges, llocs de memòria, patrimoni documental, bibliogràfic, artístic, etc.) com de l’immaterial (tradicions, història oral, etnologia, etc.).

Per últim ens centrarem en la importància de fer arribar el patrimoni a la ciutadania, ja que el que no es coneix ni es valora, no es respecta i, per tant, no es protegeix. A més, el patrimoni és també una font d’ingressos directa o indirecta quan s’imbrica amb el turisme. Coneixerem actuacions que es porten a terme i citarem la legislació aplicable en matèria de patrimoni i la seua protecció.