UJI Enrollment plugin

Aquesta Aula Virtual conté informació d'interès per a tot el professorat del Grau en Enginyeria Informàtica.

Equip de coordinació

Direcció del grau: Reyes Grangel Seguer (grangel@uji.es)

Coordinació acadèmica de grau: José Luis Llopis Borrás (llopis@uji.es)

Coordinació de pràctiques: María Asunción Castaño Álvarez (castano@uji.es)

Coordinació de treball de final de grau: Lledó Museros Cabedo (museros@uji.es)

Coordinació per al seguiment de la qualitat: Ismael Sanz Blasco (isanz@uji.es)

Coordinació d'intercanvi/mobilitat: Cristina Campos Sancho (camposc@uji.es)