Plugin de matriculació UJI

Mètodes Àgils és una assignatura optativa que s'imparteix en el segon semestre del quart curs del Grau en Enginyeria Informàtica de la Universitat Jaume I, com a part de l'itinerari d'Enginyeria del Programari.

El seu objectiu és dotar l'alumnat de coneixements i habilitats sobre metodologies àgils de desenvolupament de programari, així com de criteris que li permeten prendre decisions fonamentades en relació a la conveniència d'utilitzar aquests principis, i com fer-ho, segons el context d'aplicació.