Plugin de matriculació UJI

Aquesta és una assignatura optativa que s'imparteix en el segon semestre del tercer curs del Grau en Enginyeria Informàtica de la Universitat Jaume I, com a part de dos itineraris amb diferent codi i nom però els mateixos continguts:

  • EI1030. Anàlisi de Sistemes d'Informació: en l'itinerari de Sistemes d'Informació.
  • EI1032. Anàlisi de Programari: en l'itinerari d'Enginyeria del Programari.

L'assignatura també és optativa en el segon semestre del quart curs del Grau en Matemàtica Computacional de la mateixa Universitat, igualment amb diferent codi i nom però els mateixos continguts:

  • MT1046. Sistemes d'Informació Integrats: en la intensificació d'Informàtica.

El seu objectiu és proporcionar a l'alumnat coneixements i habilitats sobre les tasques i tècniques de l'enginyeria de requisits, i en segon lloc, sobre l'anàlisi de requisits mitjançant el modelat de dades i processos durant el desenvolupament d'un sistema d'informació.