Plugin de matriculació UJI

AVÍS: Queda totalment prohibit gravar, difondre o publicar per qualsevol mitjà les classes i els continguts d'aquesta assignatura.

·       Les classes es faran de manera síncrona segons l'horari previst en el SIA a través de l’enllaç següent de GOOGLE MEET: 

        meet.google.com/mtp-gaap-spe

·       Les sessions no es graven i no està permès que l'alumnat les grave ni que utilitze part del contingut com a material editable.

·       Si la classe es grava, el contingut s'envia a totes les persones participants de la sessió i, per tant, el professorat rep un arxiu amb la gravació que evidencia l'incompliment de la normativa, per la qual cosa pot adoptar les mesures oportunes.

·       Per qüestions de seguretat i privacitat, l'alumnat ha d’utilitzar sempre el correu corporatiu (ALXXX@UJI.es) per a la remesa de correus electrònics adreçats al professorat i per a accedir a totes les aplicacions de GOOGLE (FORMS, DRIVE, MEET...). El professorat pot denegar l'accés a les sessions o documents a comptes no corporatius.