Plugin de matriculació UJI

L’objectiu general del curs és proporcionar a l’alumnat les eines i els recursos suficients perquè puga utilitzar el valencià com a llengua vehicular en qualsevol àmbit relacionat amb la docència i la recerca, especialment pel que fa a l'ús i el control terminològics.