Plugin de matriculació UJI

Curs en línia sense professorat

Coneix de manera autònoma què és el treball en remot amb aquests materials i tutorials sobre eines que simplifiquen la tasca de comunicar-te i coordinar-te de manera remota. El coneixement d'aquestes eines, més enllà de la seua aplicació en aquest context, poden ser útils en el nostre dia a dia.

El teletreball és un tipus d'organització laboral que utilitza les tecnologies de la informació i la comunicació (TICs) i es realitza des de lloc remots o allunyats de l'empresa o organització, de manera total o parcial en la jornada del treballador/a. És una opció que busca una millor conciciliació de la vida laboral i familiar que fomenta que el treballador/a assolisca uns objectius, pèro com és la realitat del treball des de casa? Descobreix-la un poc més!