Plugin de matriculació UJI

La ciència apareix en els estudis d'enginyeria com un corpus de coneixements empírics i teòrics produïts per una comunitat d'investigadors i investigadores que fan ús d'un mètode i unes tècniques específiques. Aquests resultats apareixen com els més recents i definitius,  fruit d'aquests són la tecnologia i les aplicacions d'aquesta en la societat en què vivim.

Des de la història de la ciència es pretén ampliar aquesta visió de la ciència afegint-hi un component humanista, com ja assenyalà William James, en estudiar la relació en-tre la ciència i el progrés històric. Recentment, l'antropòleg  Paul Roscoe ha destacat també aquest fet davant l'Associació Americana per a l'Avanç de la Ciència: «Pot ser que tinguem tecnologia nuclear, però al mateix temps persisteix una mentalitat pròpia de l'edat de pedra». La història de la humanitat mostra enormes progressos tecnològics, però relativament pocs avanços pel que fa a les relacions entre diferents societats.

En aquest estudi històric de la ciència pretenem mostrar l'aspecte social de la ciència. La situació dels investigadors i científics en la seua societat, els seus problemes, les polèmiques dels seus descobriments i les repercussions dels seus invents. S'hi destaca com la ciència sorgeix en un context social determinat i com a fruit dels problemes  als quals s'enfronta la humanitat en cada moment. La ciència i la tecnologia són el resultat d'un esforç col·lectiu de la humanitat.