Plugin de matriculación UJI

GamepadUn dels àmbits d'aplicació dels videojocs és l'educació formal i informal. Per poder formar part d'equips multidisciplinaris de disseny i desenvolupament de videojocs i sistemes multimèdia educatius i didàctics cal que aquest equip comparteixi un llenguatge i un conjunt de conceptes bàsics sobre l'aprenentatge, l'ensenyament i el desenvolupament. Un bon coneixement del currículum oficial de les etapes d'educació obligatòria és bàsic per dissenyar i desenvolupar videojocs didàctics que puguin utilitzar-se en els centres educatius i en la llar. La "gamificació" de l'aprenentatge, l'aplicació de conceptes bàsics dels jocs al disseny d'activitats d'aprenentatge, és una tendència emergent en l'educació formal. D'altra banda, cada vegada hi ha més sensibilitat als aprenentatge informals que es realitzen en les activitats lúdiques amb videojocs. L'assignatura pretén que els futurs dissenyadors i desenvolupadors de videojocs siguin conscients dels aprenentatges que realitzen els jugadors en tot videojoc i oferir-los el bagatge de coneixements necessari per a, a més dels objectius lúdics habituals, que els videojocs ofereixin oportunitats d'aprenentatges valuosos als jugadors .