Plugin de matriculació UJI

En aquesta assignatura es descriuen i s'expliquen les diferències individuals associades amb la personalitat. Durant el curs, els estudiants coneixeran les principals teories de la personalitat, les tècniques d'investigació i avaluació, les bases biològiques, les influències genètiques i ambientals, així com la relació de la personalitat amb altres àmbits psicològics i socials. Aquests continguts es completaran amb l'assignatura Psicologia de les Diferències Humanes que s'imparteix durant el segon curs del grau.