List of active policies

Name Type Consentiment de l'usuari
Tractaments de dades personals Privacy policy Usuaris autenticats

Resum

Esteu accedint a l’Aula Virtual de la Universitat Jaume I de Castelló. En esta plataforma on-line es tracten dades personals que estan subjectes a la legislació vigent en matèria de protecció de dades regulades pel Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) ou are accessing the Virtual Classroom of the Universitat Jaume I of Castelló. This on-line platform processes personal data subject to the legislation in force concerning protection of data governed by the Regulation (EU) 2016/679 on data protection (GDPR) and the Spanish Organic Law 3/2018 on personal data protection and guarantee of digital rights (LOPDGDD).

Text complet de les condicions d'ús

Esteu accedint a l’Aula Virtual de la Universitat Jaume I de Castelló. En esta plataforma on-line es tracten dades personals que estan subjectes a la legislació vigent en matèria de protecció de dades regulades pel Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

En funció dels teus perfils d’ús s’apliquen diferents tractaments (ús, emmagatzematge de les dades, base legal, etc.) a eixes dades. A continuació es detallen cadascun d’ells:

  • En el cas d’estudiantat de grau i postgrau que accedeix a un curs relatiu a una assignatura pròpia dels estudis oficials de la Universitat Jaume I de Castelló les condicions són les informades en el procés de matrícula i poden ser consultades ací: https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U028
  • En el cas d’estudiantat de doctorat que accedeix a un curs propi dels estudis oficials de la Universitat Jaume I de Castelló les condicions són les informades en el procés de matrícula i poden ser consultades ací: https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U076
  • En el cas de professorat oficial de la Universitat Jaume I de Castelló que forma part del curs com a docent les condicions són les informades en el procés d’inici de l’expedient laboral o relació laboral contractual i poden ser consultades ací: https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U017
  • En el cas de cursos de formació no reglada, cursos d’estiu o activitats formatives que no estan directament connectades a una assignatura d’estudis oficials de la Universitat Jaume I de Castelló les condicions són les informades en el procés de matrícula estàndard i poden ser consultades ací: https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U048

En qualsevol dels casos, la Universitat Jaume I de Castelló serà la responsable del tractament de les dades personals que hi ha a l’Aula Virtual. En cada clausulat dels anteriorment citats es pot trobar més informació per a poder exercir els drets sobre les dades personals.